Zapisy do Szkoły

ZAPOZNANIE Z REGULAMINEM

Zasady rejestracji do szkoły 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć poniżej proponowane klasy z możliwością otwarcia dwóch oddziałów tej samej klasy na jednej zmianie. Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi, dlatego prosimy nie odkładać rejestracji na ostatnią chwilę. Szkoła zastrzega sobie możliwość nie otwarcia danej klasy jeżeli nie zapisze się minimalnie wymagana ilość dzieci.

Rejestracja: Rejestracji ucznia można dokonać tylko drogą elektroniczną na stronie internetowej szkoły.

Zakup podręczników będzie możliwy na szkolnej stronie internetowej.  O dokładnej dacie rozpoczęcia sprzedaży podręczników i dacie odbioru poinformujemy przez system Remind, email oraz na stronie internetowej szkoły.

Przedmioty obowiązujące w szkole: język polski, religia, geografia polski i historia polski, muzyka/rytmika (młodsze klasy).

Koszt szkoły

 

do 31 maja

od 1 czerwca
(dopłata $150 od dziecka)

 

czek

PayPal, Credit Card*

czek

PayPal, Credit Card*

1 dziecko

$650

$685

$800

$840

2 dzieci

$1,120

$1,180

$1,420

$1,490

3+ dzieci

$1,525

$1,600

$1,975

$2,075

(*)kwota z naliczonym Transaction Fee pobierana przez PayPal

Formy płatności:
• PayPal® (konto PayPal® lub kartą kredytową) – w całości lub ratalnie

• czek – Tylko opłata w całości.  Opłatę można dokonać w szkole do 11 maja lub wysłać na adres:  Polska Szkoła im. Juliusza Słowackiego PO Box 1086, 250 W. Dundee Road, Wheeling, IL 60090

Uwaga: Aplikacje nieopłacone w ciągu dwóch tygodni od zapisu będą usuwane z systemu i trzeba będzie zapisać się od nowa.

Dodatkowe obowiązkowe opłaty w następujących klasach (do zebrania na początku roku przez trójki klasowe):
Klasa 1: $30 pasowanie na ucznia
Klasa 8: $15 czapki graduacyjne
Klasa III LO: $30 togi graduacyjne

Opłaty za szkołę:
• szkoła nie zwalnia całkowicie z opłat za szkołę
• zapisy po rozpoczęciu roku szkolnego nie podlegają zniżce
• zmniejszona opłata za szkołę jest możliwa w przypadkach losowych po złożeniu wniosku i udokumentowaniu

Wypis ucznia ze szkoły – zwroty opłaty za szkołę :
• $50 to kwota pobierana bez względu na termin wypisu
• 75% dokonanej wpłaty – wypis ucznia przed 30 września
• 50% dokonanej wpłaty- wypis ucznia do 31 października

Szkoła nie zwraca opłat w przypadku:
• wypisu ucznia po 31 października
• relegowania ucznia ze szkoły drogą dyscyplinarną

Klasy zamknięte  są wykreślone z poniższej tabeli. 

 Dzień tygodnia:

czwartek

piątek

sobota

Czas trwania zajęć:

4:45 – 8:15 pm

5:00 – 8:30 pm

9:00 – 12:30 pm

Klasa

———-

———-

przedszkole

Klasa

0

———-

0

Klasa

1

1

1

Klasa

2

2

2

Klasa

3

3

3

Klasa

4

4

4

Klasa

5

5

5

Klasa

6

6

6

Klasa

7

7

7

Klasa

8

8

8

Klasa

I LO

I LO

———-

Klasa

———-

II LO

———-

Klasa

III LO

III LO

———-

Wymagania wiekowe do klas przedszkolnych i klasy zerowe
(dziecko samodzielnie korzysta z toalety i nie używa pieluch):
           przedszkole –
ukończone trzy lata do 30 września
           klasa zerowa /kindergarten –
ukończone pięć lat do 30 września

Klasy starsze:
• wymagane świadectwa ukończenia poprzedniej klasy

Informacje dotyczące szkoły za pomocą aplikacji Remind®.  Aby otrzymywać informacje, prosimy o zarejestrowanie swojego numeru telefonu lub adresu e-mail,  wykorzystując poniższy link:

https://www.remind.com/join/polskapa

Szkoła wysyła również informacje poprzez adres email podany na aplikacji do szkoły.                                                                                               

Proszę nie używać adresów z rozszerzeniem .pl (np. wp.pl), bo system Google (którego używamy do komunikacji) nie wysyła wiadomości na te adresy i nie będziecie otrzymywać wiadomości ze szkoły