Zapisy do Szkoły

1. ZAPOZNANIE Z REGULAMINEM

Zasady rejestracji do szkoły 2020/2021 – www.juliuszslowacki.org

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć poniżej proponowane klasy z możliwością otwarcia dwóch oddziałów tej samej klasy na jednej zmianie. Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi, dlatego prosimy nie odkładać rejestracji na ostatnią chwilę.

 

Dzień tygodnia: czwartek piątek
Czas trwania zajęć:

4:45-8:00 pm

LO 6:00-9:00 pm

5:00-8:30 pm
klasa 0 3
klasa 1 4
klasa 2 5
klasa 3 6
klasa 4 7
klasa 5 8
klasa 6 I LO
klasa 7 II LO
klasa III LO
klasa I LO
klasa II LO
klasa III LO

 

Dzień tygodnia: sobota I zmiana sobota II zmiana
Czas trwania zajęć: 8:00-11:30 am 12:30-4:00 pm
klasa             przedszkole                      3-latki i 4-latki razem
klasa 0
klasa 1 1
klasa 2 2
klasa 3 3
klasa 4 4
klasa 5 5
klasa 6 6
klasa 7 7
klasa 8 8
     

 

Rejestracja: Rejestracji ucznia można dokonać tylko drogą elektroniczną na stronie szkoły.

Formy płatności: karta kredytowa/debetowa, PayPal® (zapisy dokonane po 28 sierpnia – opłata tylko w całości, elektronicznie)

Okres płatności: od Maja 2020 r. do 31 października 2020 r.

Możliwości opłat: Pełna wpłata przy zapisach.
Od 1 listopada 2020 r. pobieramy dodatkowo $30 za każdy miesiąc zwłoki.

Dyżury rodziców:
Opłata za dyżur $40 wliczona jest w opłatę za szkołę.

Opłata za dyżur to depozyt, który będzie zwrócony po odbyciu dyżuru na jednej ze zmian ( 4.5 godz. ) Dyżur rozpoczyna się 15 minut przed lekcjami i kończy po wyjściu uczniów ze szkoły.

Koszt szkoły (opłata za religię $130 wliczona jest w opłatę za szkołę):
1 dziecko: $550.00 ($566.00*)
2 dzieci: $960.00 ($988.00*)
3 dzieci: $1,360.00 ($1,400.00*)
4 dzieci: $1,720.00 ($1,771.00*)
5 dzieci: $2,040.00 ($2,101.00*)

(*)kwota z doliczonym 3% Transaction Fee, którą szkoła musi zapłacić za płatność kartą kredytową lub PayPal

Dodatkowa opłata w następujących klasach:
Klasa 1: $20 pasowanie na ucznia
Klasa 8: $20 graduacja
Klasa III LO: $50 matura i graduacja + $140 Studniówka

Informacje Ogólne

Opłaty za szkołę:
• do 31 października 2020 r. • od 1 listopada 2020 r. pobieramy $30.00 za każdy miesiąc zwłoki
• szkoła nie zwalnia całkowicie z opłat za szkołę
• zmniejszona opłata za szkołę jest możliwa w przypadkach losowych po złożeniu wniosku i udokumentowaniu

Wypis ucznia ze szkoły – zwroty opłaty za szkołę :
• $50 to kwota pobierana bez względu na termin wypisu
• 75% dokonanej wpłaty – wypis ucznia przed 30 września 2020 r.
• 50% dokonanej wpłaty- wypis ucznia do 31 października 2020 r.

Szkoła nie zwraca opłat w przypadku:
• wypisu ucznia po 31 października 2020 r.
• relegowania ucznia ze szkoły drogą dyscyplinarną

Wymagania wiekowe do klas przedszkolnych i klasy zerowej:
klasa 3 latków – ukończone trzy lata do 30 września

klasa 4 latków – ukończone cztery lata do 30 września

klasa zerowa /kindergarden – ukończone pięć lat do 30 września
• dziecko samodzielnie korzysta z toalety i nie używa pieluch

Klasy starsze:
• wymagane świadectwa ukończenia poprzedniej klasy
• przedmioty obowiązujące w szkole to: język polski, religia, geografia polski i historia polski, muzyka/rytmika (młodsze klasy).

Zajęcia pozalekcyjne:
• Zespół Tańca ludowego „Gaik” i „Gaiczek” – w zależności od wieku

• Szachy- wszystkie poziomy zaawansowania

• Chór szkolny „Hosanna”

Informacje dotyczące szkoły wysyłane są drogą SMS lub e-mail za pomocą aplikacji Remind®.  Aby otrzymywać informacje, prosimy o zarejestrowanie swojego numeru telefonu lub adresu e-mail,  wykorzystując poniższy link: https://www.remind.com/join/polskapa